MENU...
Facebook

Automaty plaastikowe szkieletowe

Modele: Wagref 230, Wagraf 240

Automaty:

 Model: Rozmiar:
 WAGRAF 230
 43x35mm
 WAGRAF 240
 60x40mm

Kontakt

Firma Handlowa
STEMPEL
Wojciech Szamborski

Cieszyńska 70
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 033 812 24 96
fax: 033 822 98 81
mail: biuro@stempel.pl

telefony komórkowe:
Wojciech Szamborski: 0602 134 424
Agnieszka Zaręba: 0602 891 967
Janusz Szamborski: 0604 575 190

Napisz do nas